Açılış saati

Mon - Fri, 8:00 - 9:00

WhatsApp

+8618037022596

Bize E-posta Gönder

[email protected]

TEMEL PARÇACIKLAR

+

Leptonlar: Elektron, muon, nötrino gibi parçacıkları içine alan ve güçlü etkileşime girmeyen parçacıklar sınıfıdır. Elektron, şimdilik başka parçacıklardan yapılmamış olarak kabul edilmektedir. Leptonların spini (dönüş), ½ ve elektrik yükleri 1 veya 0''dır. Yunanca lepton, hafif parçacık anlamına gelmektedir.

Işık Sensörleri Nedir ? | Elektronik Giriş Çıkış Cihazları ...

+

· En yaygın fotovoltaik ışık sensörü tipi Solar Hücredir. Güneş pilleri, ışık enerjisini, ışık, akü veya motor gibi dirençli bir yüke güç sağlamak için voltaj veya akım biçiminde doğrudan DC elektrik enerjisine dönüştürüı zamanda fotovoltaik hücreler, bir bataryaya benzerler çünkü DC güç sağlarlar.

Parçacıkdalga ikiliği: Kuantum dünyasını anlamak neden zor?

+

Kuantum parçacığı ile dalgaparçacık ikiliği gösteren foton, elektron, proton, quark gibi ışık paketçikleri ve atomaltı parçacıkları kasdediyoruz.

Mini Parçacık Hızlandırıcı Yapıldı |

+

· Disiplinlerarası bir araştırma ekibi tarafından, radyo frekans yapıları yerine terahertz ışınım kullanan minyatür bir parçacık hızlandırıcının ilk prototipi üretildi. Hızlandırıcı modülünün boyu 1,5 cm ve eni 1 mm kadar. DESY araştırmacılarından biri olan Serbest Elektron Lazer Billimi Merkezi''nden (CFEL) Franz Kartner''ın belirttiği gibi, terahertz teknolojisi ...

Elementer Parçacıklar… (Elementary Particles…) – HAVACILIK ...

+

· Bir elementer (elementary) parçacık “iç yapısı” mevcut olmayan, yani, içinde daha küçük parçacık barındırmayan, atomaltı parçacık olarak tanımlanmakta…. Bu tanım dikkate alındığında, elektron ve foton elementer parçacıklardandır…. Fizikçiler, doğal …

Işık Sensörleri Nedir ? | Elektronik Giriş Çıkış Cihazları ...

+

· Fotovoltaik Hücreler. En yaygın fotovoltaik ışık sensörü tipi Solar Hücredir. Güneş pilleri, ışık enerjisini, ışık, akü veya motor gibi dirençli bir yüke güç sağlamak için voltaj veya akım biçiminde doğrudan DC elektrik enerjisine dönüştürüı zamanda fotovoltaik hücreler, bir bataryaya benzerler çünkü DC güç sağlarlar.

Parçacık Nedir? |

+

· Herhangi iki elektron detektörde aynı sonucu verir ve bu da onları temel yapan şeydir: Çeşitlilik paketi haline gelmezler. Sadece madde değil, aynı zamanda ışık da, foton denilen parçacıklardan oluşmuştur. Çoğunlukla fotonlar bireysel olarak fark edilebilir değillerdir.

Işık nedir? Parçacık ve dalga teorileri Elektrikinfo

+

Yüzeye çarpan ışık yoğunlaşırsa, yayılan elektron sayısı artar, ancak elektronların enerjisi aynı kalır. Bu teori, ışık bir dalga olarak düşünülerek açıklanamaz, ancak bir parçacık olarak düşünülerek açıklanabilir. İlerleyen yıllarda Albert Einstein bu teorilere bir yenisini ekledi.

Dalgaparçacık ikiliği

+

Dalgaparçacık ikiliği tanıtıldı 1909 ışık için Albert Einstein tarafından . Einstein, Louis de Broglie ve diğer pek çok kişinin çalışmasını takiben , modern bilimsel teoriler tüm nesnelere ikili bir dalga ve parçacık doğası verir, ancak bu fenomen yalnızca kuantum sistemleri ölçeğinde algılanabilir.

Parçacık hızlandırıcı Vikipedi

+

· Herhangi iki elektron detektörde aynı sonucu verir ve bu da onları temel yapan şeydir: Çeşitlilik paketi haline gelmezler. Sadece madde değil, aynı zamanda ışık da, foton denilen parçacıklardan oluşmuştur. Çoğunlukla fotonlar bireysel olarak fark edilebilir değillerdir.

DALGA PARÇACIK İKİLEMİ KUANTUM''UN DOĞUŞU

+

· Bu ikilemi çözmek için parçacık olduğu bilinen elektron Young Çift Yarık deneyinde ışık yerine koyuldu ve parçacıklar (elektronlar) yarıklara ateşlendi. Deney şaşırtıcı şekilde sonuçlandı. Parçacık olan elektronlar yine ekranda (bu ekran fotoğraf filmi yada flüoresan) aynı deseni oluşturmuştu.

Elektron İyon Çarpıştırıcısı

+

Parçacık hızlandırıcısında bir dönüm noktası olan Elektroniyon çarpıştırıcısı, tüm görünür maddeyi birbirine bağlayan kuvvetin yüksek çözünürlükteki anlık resmi olan hızlı bir ateş oluşturmak için protonları veya ağır iyonları elektronlarla ışık hızına yakın bir hızda çarpıştırabilir.

Işık Sensörü Nedir? (LDR, Fotovoltaik, Fototransistör)

+

· Işık Sensörü, görünür veya kızıl ötesi ışık enerjisini (fotonları) bir elektrik (elektron) sinyaline dönüştüren fotoelektrik cihazlardır.

LAZER,LAZERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE LAZER ... electrologs

+

· Arkadaşlar merhaba bugün sizlere lazerin ne olduğu ,lazerin çalışma prensibi ve elektroniği,lazer çeşitleri ve bunların özellikleri anlatılacaktır. Lazer Nedir? Lazerin türkçe anlamı ışığın uyarılmış emisyonla yükseltgenmesi olarak adlandırılır .Ayrıca tek dalga boylu ,eşfazlı ve tüm dalgalar birbiri ile uyumlu olan bir ışık hüzmesi oluşturan bir aygıttır.

Foton ve Parçacıklar – Optik Tasarım

+

· Örneğin bir elektron hem foton yayma hem de soğurma kapasitesine sahiptir. Ayrıca bu teoride dalgaparçacık ikiliği problemini aşmak için, hem klasik dalgaların (ışık) hem de klasik parçacıkların (elektron) aynı temel doğaya sahip olarak görülmeleri anlamında bir adım atılmıştır.

Nedir bu DALGAPARÇACIK ikiliği ? Dijital Merkezi

+

· Daha sonra 1927 yılında Clinton Davisson ve Lester Germer elektronların da dalga özelliklerine sahip olduklarını kanıtladılar. Bu deney ışığın ve maddenin aynı anda hem parçacık (mesela elektron) hem dalga özelliği gösterdiğini söyler. Başka bir deyişle ışık ve madde aynı anda hem parçacık hem dalga özelliği ...

Kuantum Fiziğinde Doğru Bilinen 3 Yanlış Kozan Demircan

+

· Özetle elektron ne parçacık ne dalgadır ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ki buna kuantum fiziğinin en büyük sorunu olan kuantum ölçüm problemi diyoruz. Her durumda kuantum parçacıklarını parçacık olarak gözlemlesek bile kuantum fiziğinde onları hep …

LDR Işık Sensörü Kartı Arduino Işık Algılama Modülü Satın ...

+

LDR Işık Sensörü Kartı Işık Algılama Modülü. Foto direnç(LDRLight Dependet Resistance) LDR ışık sensörü kartı, üzerine düşen ışık şiddetine bağlı olarak direnci değişen devre elemanıdır. Foto dirençler içerisindeki kalsiyum sülfat gibi, üzerine ışık düştükçe serbest …

yorum Yap