Açılış saati

Mon - Fri, 8:00 - 9:00

WhatsApp

+8618037022596

Bize E-posta Gönder

[email protected]

BITKI FIZYOLOJISININ TANıMı

+

BITKI FIZYOLOJISININ TANıMı Bitki fizyolojisi, bitkilerin, yaşamları boyunca cereyan eden çeşitli yaşamsal olayların belirti ve nedenlerini inceleyen bir bilimdir. Canlılarda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimler sonunda beliren olaylara fizyolojik olaylar diye tanımlayabiliriz. Fizyolojik olayların incelenmesinde fizik ve ...

OKÜLER RESEPTÖR FİZYOLOJİSİ

+

çözünür, sitoplazmaya diffüze olarak kendisine ait endoplazmik retikulum reseptörlerine bağlanır ve hücre içi kalsiyum depolarını harekete geçirir. Fosfolipaz D (P LD) etkisiyle oluşan fosfatidik asitte PLC aktivasyonuna katkıda bulunur, ancak sinyal transdüksiyonundaki etkisi tam …

Complement

+

C3iBb kompleksi C3 konvertaz olarak işlev görür ve C3’ü C3a ve C3b’ye parçalar. C3b birkez oluştuğunda Faktör B onu bağlar ve Faktör D tarafından parçalanmaya yatkın hale gelir. Oluşan C3bBb kompleksi de bir C3 konvertazdır ve daha fazla C3b üretmeye devam edecektir.

Bir kardiyak mitokondriyal cAMP sinyal yolu, kalsiyum ...

+

Şekil 27, tamamen mitokondri içinde bulunan bir CO2HCO3 ACcAMPPKA (mitosAC) sinyal kaskadı keşfetti. Bu mitosAC kaskadı, besin kullanılabilirliğine cevap olarak ATP üretimini ve ROS üretimini modüle eden bir metabolik sensör görevi görür.

GENEL KİMYA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ...

+

daha önce belli bir temel kimya eğitim almış öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. İstanbul Ünivetsitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Genel Kimya dersinin konuları 14 bölüm olarak hazırlanmıştır. Ders içeriği

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

+

•Temel olarak besinin iletildiği bir sistem ve ona açılan bezlerden oluşur. •2lt mide, 1,5lt pankreas, 1,5lt salya, 500ml safra salgılanır ... Parasempatik ve sempatik sinir sistemi Kalsiyum artışı kasılmayı arttırır ... •Bazolateral membrandaNaK ATPaz ve ClHCO3 değiştokuşuvardır.

Biyolojik Oksidasyon Ankara Üniversitesi

+

Kompleks III, bir proton pompası olarak fonksiyon görür; kompleksin asimetrik oryantasyonunun bir sonucu olarak, UQH 2’nin UQ’a okside olmasıyla serbestleşen protonlar, membranlar arası boşluğa salınırlar ve böylece bir proton gradienti oluşur ki bu proton gradienti, mitokondriyal ATP …

METABOLİZMA VE ENERJİ Spor Fizyolojisi

+

Oluşan ATP miktarı yağ asit zincirinin uzunluğuna bağlıdır (Örneğin, 457 mol ATP elde edilebilir). Yağ asitleri biter veya yetersiz olursa artık vücudun depo proteinleri yıkılır ve enerji elde edilir. Sonuçta üre meydana gelir, normal şartlar altında günlük fizyolojik bir protein yıkımı ve üre oluşumu vardır. Glikoliz ...

FİZYOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ...

+

Su: Yaşamın devam edebilmesi için vazgeçilmez olan kokusuz ve tatsız bir birleşiktir. Yetişkin bir insanın vücut ağırlığının %6070''i sudur. Bu oran yaşa, cinsiyete, kiloya bağlı olarak farklılık gösterir. Yeni doğan bir bebekte su oranı daha fazla iken yaş ilerledikçe su oranı azalır.

(PDF) Fizyoloji Ders Notları Version (LTS) Powerpoint ...

+

Fizyoloji Ders Notları Version (LTS) Powerpoint destekli

yorum Yap